جستجو بر اساس کد ملک
 • مشهد
 • خرید و فروش
 • رهن و اجاره
 • رهن کامل
 • پیش فروش
 • معاوضه
 • مشارکت
 • آپارتمان
 • خانه ویلایی
 • زمین
 • ویلا
 • مغازه و تجاری - مجتمع
 • مغازه و تجاری - حاشیه
 • دفتر کار اداری
 • باغ
 • مجتمع مسکونی
 • هتل
 • هتل اپارتمان
 • زمین زراعتی
 • سالن
 • انبار
 • کارگاه
 • کارخانه
 • سوئیت
رهن و اجاره
آپارتمان
کد ملک : 6860523
90 متری | 2 اتاق
5روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 1,700,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
کد ملک : 8225052
100 متری | 2 اتاق
5روز پیش طلاب
رهن : 20 میلیون اجاره : 1,700,000 تومان
جزئیات
آپارتمان
کد ملک : 2509504
100 متری | 2 اتاق
5روز پیش طلاب
رهن : 90 میلیون اجاره : 700,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 8281117
21 متری
6روز پیش طلاب
رهن : 5 میلیون اجاره : 1,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 1523531
22 متری
6روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 5,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 7074574
18 متری
7روز پیش طلاب
رهن : 30 میلیون اجاره : 1,800,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 2934219
21 متری
8روز پیش طلاب
رهن : 5 میلیون اجاره : 1,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 3197716
18 متری
8روز پیش طلاب
رهن : 10 میلیون اجاره : 1,500,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 1454182
16 متری
8روز پیش طلاب
رهن : 50 میلیون اجاره : 3,000,000 تومان
جزئیات
خرید و فروش
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 2118571
31 متری
8روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,100,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 5539748
21 متری
8روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 1,600,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 1945858
19 متری
10روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 330,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 7715387
21 متری
15روز پیش طلاب
متری : توافقی کل : 450,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 7616250
21 متری
19روز پیش طلاب
متری : 23 میلیون کل : 483,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 8158623
20 متری
19روز پیش طلاب
متری : 30 میلیون کل : 600,000,000 تومان
جزئیات
مغازه و تجاری - مجتمع
کد ملک : 4207517
20 متری
22روز پیش طلاب
متری : 40 میلیون کل : 800,000,000 تومان
جزئیات